Klik hier om weer terug te gaan naar de homepage!
 
 
 

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De BeyazGul-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van beyazgul.info liggen. 
Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Turkije. 
BeyazGul is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 
BeyazGul geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, 
data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.
 
De informatie op deze website wordt zo actueel mogelijk gehouden. 
Aan de teksten en informatie op deze website kunnen evenwel geen rechten worden ontleend. 
De redactie en de directie van Beyaz Gul Motel Restaurant sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden, 
onvolledigheden en eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

Beyaz Gul Motel Restaurant kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade          
die tengevolge van het bezoeken van en het downloaden van gegevens op deze website ontstaat. 

Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van          
Beyaz Gul Motel Restaurant, de teksten en informatie op deze website (geheel of gedeeltelijk) in enige vorm of op enige wijze 
(zoals door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een elektronisch gegevensbestand) te verveelvoudigen,
op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar te maken.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt 
op rechten van derden kunt u mailen naar: webmaster@beyazgul.info.

Deze pagina is ververst op: Wednesday, 15 April, 2009
Klik hier om weer terug te gaan naar de homepage!  
Klik hier om weer terug naar de homepage te gaan!